img img img img img img img img

Register Seminar

สมัครเข้าร่วมสัมนา

ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมงาน และชำระเงินถึง วันที่ 7 กรกฏาคม 2565
พิเศษ..!! สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 มา 3 ท่าน จ่ายเพียง 2 ท่าน
ในราคาพิเศษเพียงท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

img

Register Booth

สมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

เปิดการรับสมัครสมาชิกเพื่อจองบูท วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ทำการเปิดจองบูท วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

img

Booth CBM Recondition

 

Event CBM Day 15th 2022

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

วิทยากร

ท่านจะได้พบกับบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
นำเสนอความรู้ กรณีศึกษา รวมทั้งแนวทางงานบำรุงรักษายุคใหม่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

COVID-19 Prevention and Control Measures

ในการจัดงานครั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงที่ โควิด-19 ระบาด

เราจึงเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ และป้องกันให้กับผูู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

IR thermography scan

มีเครื่องตรวจจับความร้อน รังสีอินฟราเรด
มาตรฐานระดับสากล คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน

ตรวจด้วย ATK

ตรวจ ATK หรือแสดงผลการตรวจ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน

เจ้าหน้าที่ รถพยาบาล

มีเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลเตรียมพร้อม
หากมีกรณีฉุกเฉิน

ภาพบรรยากาศงาน CBM Day

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออก ซึ่งเป็นงานที่จัดมากว่า 15 ปี

Map to CBM Day 15th